אגודת הסטודנטים והאוניברסיטה הפתוחה
מזמינים אותך לערב מרגש במיוחד עם הנשים החזקות בישראל!

טופס הרשמה